Tiền phí bảo hiểm của khách hàng đi về đâu?

Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife sử dụng tiền phí của khách hàng vào việc gì? Họ lấy tiền đâu để chi trả cho khách hàng khi xảy ra sự việc bảo hiểm? Liệu số tiền chi trả bảo

7 Câu hỏi cần thiết trước khi mua bảo hiểm nhân thọ ?

HotroBaoHiem xin gửi tới các anh chị 7 Câu hỏi cơ bản và cần thiết nhất trước khi quyết định mua bảo hiểm Nhân thọ bất kỳ. 1. Bao nhiêu tuổi thì được tham gia bảo hiểm nhân thọ? Độ

Tự tử được chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hay sai?

Xin chào website, tôi mới tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam. Tôi đọc hợp đồng bảo hiểm thấy có  “điều khoản loại trừ “ là doanh nghiệp