Hướng dẫn 10 cách đóng phí bảo hiểm tại Manulife 2018

Hiện nay, việc đóng phí Manulife vô cùng đơn giản và linh hoạt bằng mọi loại thẻ: ATM, VISA, MASTER, JCB 1. Hướng dẫn đóng phí linh hoạt và dễ dàng qua website https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn Khách hàng có thể sử dụng các