VTV1 05/05/2018 : Người dân rút bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ

  VTV1 ngày 05/05/2018 có phóng sự tìm hiểu về thực trạng người dân bỏ bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Bảo hiểm nhân thọ đóng 12,15 năm bảo vệ 99 tuổi, hưởng 100%.

VTV1 05/05/2018 : Người dân rút bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ

  VTV1 ngày 05/05/2018 có phóng sự tìm hiểu về thực trạng người dân bỏ bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Bảo hiểm nhân thọ đóng 12,15 năm bảo vệ 99 tuổi, hưởng 100%.

Tiền phí bảo hiểm của khách hàng đi về đâu?

Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife sử dụng tiền phí của khách hàng vào việc gì? Họ lấy tiền đâu để chi trả cho khách hàng khi xảy ra sự việc bảo hiểm? Liệu số tiền chi trả bảo

Mánh khóe chậm chi trả tiền bảo hiểm Nhân Thọ

Con râu làm sầu nồi canh, ngành nghề nào cũng vậy. Ngành y cũng có lương y và cũng có những người bác sỹ không tốt. Ngành công an cũng có công an tốt, cũng có công an không trong

Bảo hiểm nhân thọ, Mua hay tham gia?

Bảo hiểm nhân thọ, Mua hay tham gia Khách mời: Anh Nguyễn Thanh An, Giám đốc Công ty Truyền thông, Đào tạo và Lữ hành Bạch Kim. Tác giả các cuốn sách bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được

Bảo hiểm Nhân thọ- Tại sao và như thế nào?

Chỉ có 8-10% dân số Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ, trong khi, con số này ở các nước phát triển có thể lên tới 80%. Thực trạng này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường bảo