Danh sách các cơ sở y tế được Manulife bảo lãnh viện phí 2018

STT TÊN BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM/NHA KHOA ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI Thời gian làm việc BẢO LÃNH VIỆN PHÍ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ I. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ NHA KHOA 1 BỆNH VIỆN AN SINH