VTV1 05/05/2018 : Người dân rút bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ

  VTV1 ngày 05/05/2018 có phóng sự tìm hiểu về thực trạng người dân bỏ bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Bảo hiểm nhân thọ đóng 12,15 năm bảo vệ 99 tuổi, hưởng 100%.