Chi trả bảo hiểm thực tế

Hiện nay Manulife là công ty hỗ trợ chi trả online và trực tiếp nhanh nhất. Tuy nhiên vẫn có nhiều người bảo ” Bảo hiểm- Nộp dễ lấy khó” Tóm lược lại là do: Thiếu hồ sơ, Nộp nhầm, Nộp sai … Một số lưu ý để nhận tiền bảo hiểm Manulife nhanh nhất:.