Thủ tục chi trả Bảo hiểm

Hiện nay, việc đóng phí Manulife vô cùng đơn giản và linh hoạt bằng mọi loại thẻ: ATM, VISA, MASTER, JCB 1. Hướng dẫn đóng phí linh hoạt và dễ dàng qua website https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn Khách hàng có thể sử dụng các loại thẻ ATM, VISA, MASTER, JCB của nhiều ngân hàng khác nhau để đóng phí.