Tin tức bảo hiểm

Con râu làm sầu nồi canh, ngành nghề nào cũng vậy. Ngành y cũng có lương y và cũng có những người bác sỹ không tốt. Ngành công an cũng có công an tốt, cũng có công an không trong sạch ,,,, Ngành bảo hiểm cũng vậy, bạn hãy là người tiêu dùng thông thái.

Những con số biết nói do VTV1 cung cấp thật bất ngờ… TẠI SAO LẠI CÓ SỰ CHÊNH LỆCH KHỦNG KHIẾP VẬY??? Tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ của người Mỹ rất cao thể hiện sự quan tâm của họ đến gia đình và thông minh trong quản lý tài chính. Tỷ lệ.