Video

  VTV1 ngày 05/05/2018 có phóng sự tìm hiểu về thực trạng người dân bỏ bảo hiểm xã hội tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Bảo hiểm nhân thọ đóng 12,15 năm bảo vệ 99 tuổi, hưởng 100%. Bảo hiểm xã hội, đóng phí nam là 62 tuổi, nữ là 60 tuổi (.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife sử dụng tiền phí của khách hàng vào việc gì? Họ lấy tiền đâu để chi trả cho khách hàng khi xảy ra sự việc bảo hiểm? Liệu số tiền chi trả bảo hiểm cho khách hàng là thấp hay cao? Làm sao để công ty Manulife Việt.

Con râu làm sầu nồi canh, ngành nghề nào cũng vậy. Ngành y cũng có lương y và cũng có những người bác sỹ không tốt. Ngành công an cũng có công an tốt, cũng có công an không trong sạch ,,,, Ngành bảo hiểm cũng vậy, bạn hãy là người tiêu dùng thông thái.

Bảo hiểm nhân thọ, Mua hay tham gia Khách mời: Anh Nguyễn Thanh An, Giám đốc Công ty Truyền thông, Đào tạo và Lữ hành Bạch Kim. Tác giả các cuốn sách bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được anh viết như: – 1001 ý tưởng bảo hiểm nhân thọ; – Nghề tư vấn.

Chỉ có 8-10% dân số Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ, trong khi, con số này ở các nước phát triển có thể lên tới 80%. Thực trạng này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam nhưng đồng thời, nó cũng phản ánh những hạn.